Τα βιβλία που έχουν εκδοθεί και αφιερωθεί στο Μοναστἠρι της Κελεφάς η «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ»
και διατίθενται στην Ιερά Μονή πληροφορίες : κ. Θέμης Πιερρουτσάκος τηλ.: 6932/266.037
και στο βιβλιοπωλείο «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ» στην πλατεία Αρεοπόλεως