Ο ΚΕΛΕΦΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Λόουϊλ Αμερικής μεταξύ 1907 -1909. στην πάνω σειρά και από αριστερά: 1) Δημήτριος Τζανετάκος 2) Παναγιώτης Τζανετάκος 3) Σαράντος Μιχαλάκος 4) Νίκος Τζανετάκος. Κάτω και από αριστερά α) Νικόλαος Τζανετάκος β) ο Γρηγόριος Δημ. Γλετζάκος και γ) ο Ιωάννης Δημ. Γλετζάκος.

Ο Κελεφιώτης δικηγόρος, Δημήτριος Α. Πετρακάκος (1871-1949), από τους πιο έγκυρους συγγραφείς του 20 αιώνος. Πρώτος βουλευτής Λακωνίας την περίοδο 1915 και υφυπουργός δικαιοσύνης.
Πάνω από 50 Κελεφιώτες εργαζόμενοι στη διάνοιξη του δρόμου Κελαφάς -Σταυρού τη δεκαετία 1950-1960, στο <<Ράμο>>. Τα ονόματα τους είναι γραμένα στη σελίδα 224 του βιβλίου <<Η ΚΕΛΕΦΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ>> του Γεωργίου Δ. Γλετζάκου, ἐκδ. ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, Ιούλιος 2009.
Αριστερά: Φωτ του 1985 με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τη Δέσπω Διαμαντίου, να παρακολουθούν το θέατρο της Κελεφάς στην πλατεία του Αγίου Βασιλείου.
Δεξιά: πλευρά ο Νικηφόρος Βρετάκος μιλάει στους θεατές λίγο πρίν από μία παράσταση κατά το έτος 1980. Διακρίνεται ο Γιώργος Π. Δασκαλάκος και ο Νίκος Π. Αντωνάκος